แอสเซท พลัส แจกอั่งเปาต้อนรับตรุษจีน กองทุน ASP-TRIGGER 6M2 วิ่งชนเป้าที่ 6% ภายใน 24 วัน

กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6 เดือน 2 (ASP-TRIGGER 6M2) ตั้งเป้าหมาย 6% ใน 6 เดือน เข้าเป้าเร็วกว่าที่กำหนด สามารถทะลุเป้าหมายที่ 6% ภายใน 24 วัน โดยบริษัทฯ ประกาศรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หลังกองทุนทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

นายคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังกลับมาฟื้นตัว แต่เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด ผมมองว่าการหาโอกาส การจับจังหวะในการเข้าลงทุน และการคัดเลือกหุ้นยังคงเป็นจุดสำคัญที่ใช้ในการสร้างผลตอบแทนท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ และเนื่องด้วยการจับจังหวะการลงทุนที่แม่นยำของ บลจ.แอสเซท พลัส ส่งผลให้กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ทริกเกอร์ 6เดือน 2 (ASP-TRIGGER 6M2) ได้ทะลุเป้าหมาย 6%

โดย NAV ที่จะรับคืนหน่วยลงทุน เท่ากับ 10.6547 บาทต่อหน่วย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้เวลาบริหารจัดการกองทุนเพียง 24 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ซึ่งกองทุนนี้มีการลงทุนที่ยืดหยุ่น และปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจ สามารถลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสได้รับอานิสงค์เชิงบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ผ่านการคัดสรรการลงทุนผ่านกระบวนการลงทุนที่เข้มข้น ด้วย Investment Score Card ที่เป็นมาตรฐาน เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากองทุนนี้จะมีโอกาสสร้างผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงที่ตลาดเต็มไปด้วยโอกาสจากการฟื้นตัวนี้ได้

นายณัฐพล จันสิวานนท์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์วิกฤตเริ่มคลี่คคลาย วัคซีนเริ่มถูกแจกจ่ายให้ประชาชนในหลายๆประเทศ ปัจจัยต่างๆ หนุนให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องในระยะข้างหน้า โดยแม้ในช่วงนี้จะถูกกดดันระยะสั้นด้วยประเด็นเรื่องความกังวลบางส่วน จากเรื่องการระบาดของ COVID-19 ในสหรัฐที่รุนแรงขึ้น ในขณะที่การแจกจ่ายวัคซีนยังคงไม่ทั่วถึง ทางเข้า UFABET ภาษาไทย

รวมถึงความล่าช้าจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ที่ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณา ประกอบกับความผิดหวังจากการที่ Fed ไม่ได้ส่งสัญญาณถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆ เพิ่มเติม ผมเห็นโอกาสจากมุมมองที่แตกต่าง โดยมองว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีของการเข้าลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทน เนื่องจากมองไปข้างหน้า ตลาดยังคงมีแนวโน้มฟื้นตัว แม้จะชะลอไปบ้างแต่ปัจจัยต่างๆ ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลง